Ny läkare

2 mars, 2017

Britt liten

Vi är glada och stolta att Britt Friberg börjar arbeta hos oss nu den 1 mars. Britt är specialist i obstetrik och gynekolog med lång erfarenhet inom reproduktionsmedicin som överläkare vid Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC), Skånes Universitetssjukhus. Hon har utöver detta varit ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi arbets- och referensgrupp för ofrivillig barnlöshet och i Vävnadsrådets grupp för könsceller.

Tillbaka