IVF-lab

IVF-kliniken CuraÖresund strävar kontinuerligt efter att ligga i teknikens framkant inom assisterad reproduktiv teknologi för att ge våra patienter de bästa förutsättningar att lyckas.

IVF-laboratoriet är klinikens ”hjärta”. Här sammanförs levande celler, dvs ägg och spermier till embryon, som måste få bästa miljö och omvårdnad under en kritisk period av utvecklingen. I laboratoriet är vårt främsta mål att embryona odlas i bästa fysiologiska miljö. Ett exempel på detta är användningen av inkubatorer med senaste tekniken såsom låg syrgashalt vilket är viktigt för god embryoutveckling. IVF-kliniken CuraÖresund var bland de första klinikerna i Sverige att utöva mikroinjektionsteknik och införa ett-embryo transfer. Vi erbjuder också att bevara obefruktade ägg med hjälp av  vitrifikationsteknik.