Stor satsning på Time-Lapse inom IVF Sverige!

I år inleds en stor satsning på time-lapse inom IVF Sverige och redan nu under våren kommer vi att ha time-lapseutrustning på alla våra åtta kliniker. Metoden innebär att embryona fotograferas var tionde minut i mikroskop för att vi ska kunna följa deras utveckling och utifrån den information vi får, välja embryo för återföring. På så vis behöver personalen i laboratoriet inte ta ut de övervakade embryona ur sina inkubatorer och därmed ej heller störa dem för att kunna observera utvecklingen. Samtidigt inleds en stor studie i vårt forskningsbolag där vi ska ta reda på om och hur time-lapse kan förbättra graviditetsresultaten. Time-lapsefilmen nedan visar den information som embryologerna får tillgång till genom time-lapse och de fascinerande första dygnen inuti ägget efter att det har blivit befruktat. Läs gärna mer om metoden här eller ladda ned filmen här nedan som visar embryots utveckling de första dagarna.