Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet – ett lyxproblem?

I Sverige har ofrivillig barnlöshet av någon anledning fortfarande stämpeln av lyxproblematik över sig. Det innebär i de flesta fall en uppmuntrande klapp-på-axeln från vänner och arbetskamrater och inte sällan kommentarer i stil med ”det är bara att ligga i” eller ”det kommer när det kommer”. Sett med det barnlösa parets ögon får dock problemet en långt tuffare innebörd.

Varför uteblir graviditeten?

Vad infertilitet beror på och varför det bara drabbar vissa, kan vara svårt att diagnostisera. I enstaka fall är det genetiskt betingat, men i de flesta fall är det andra faktorer som spelar in.

Varje år upptäcker tusentals svenska par att de har problem att bli gravida, vilket dock är en klen tröst för de som drabbas. Ofta känner man sig oerhört isolerad med sitt problem – tanken på att nekas något som av de flesta upplevs som meningen med livet känns orättvist, och det är ofta ont om goda lyssnare.

Inget problem är hopplöst – alla vägar prövas

När väl tanken på att skaffa barn tagit form kan nästan inget stoppa den. Att släppa tanken på ett eget barn är därför sällan ett alternativ. En utredning för att utröna orsaken till att graviditet uteblir, skall leda fram till ett realistiskt förslag om behandlingsmöjligheterna. Dessutom skall en sådan utredning inte ta lång tid.

Genom vår bredd och kompetens kan du och din partner vara försäkrade om att alla tänkbara lösningar kommer ifråga. Vi lämnar aldrig något åt slumpen och så länge det finns medicinskt rimliga chanser att nå fram till en graviditet ger vi aldrig upp. Om en metod visar sig resultatlös söker vi nya vägar i utredning och behandling. I detta avseendet talar våra goda resultat för sig själva.

För många blir IVF, provrörsbefruktning, en lösning. IVF är den mest framgångsrika metoden hittills vid ofrivillig barnlöshet. Därmed inte sagt att vi kan garantera att alla våra patienter blir gravida, även om vi gör vårt yttersta. Mer än två tredjedelar av alla par föder barn inom tre behandlingar.