Välkommen till IVF-kliniken Falun

Våra kännetecken är professionellt bemötande och god omvårdnad. IVF-kliniken Falun har lång erfarenhet av omhändertagande av ofrivilligt barnlösa par. Inom området för blastocystodling och frysning av blastocyster är vi pionjärer i Sverige.

Landstinget i Dalarna har godkänt landstingsfinansierade inseminationsbehandlingar för par (heterosexuella och samkönade) och ensamstående kvinnor. Det innebär att vi på IVF-kliniken Falun enligt patientlagen kan ta emot patienter från hela landet. Ni kan vända er direkt till er lokala gynekologmottagning för utredning och mer information. Vi välkomnar naturligtvis  fortfarande er som önskar privat inseminationsbehandling. Notera att vi inte har några väntetider! Kontakta oss för mer information här. För snabbare handläggning fyll gärna i hälsodeklarationen för män här och för kvinnor här. 

Läs mer

Time-Lapse är en teknik där vi kameraövervakar embryons utveckling med 10-20 minuters intervaller. Embryona är känsliga för störningar i odlingsmiljön och EmbryoScopet möjliggör en så ostörd miljö som möjligt samtidigt som våra embryologer kan titta på viktiga detaljer i embryoutvecklingen. Se vår film här.

Läs mer

Sedan den 1 april utför vi insemination med donerade spermier även på ensamstående kvinnor. IVF Sverige har en dedikerad e-postadress för er som vill veta mer om behandlingen. Varmt välkommen att kontakta oss på falun@ivfkliniken.se

Läs mer