Välkommen till IVF-kliniken Falun

Våra kännetecken är professionellt bemötande och god omvårdnad. IVF-kliniken Falun har lång erfarenhet av omhändertagande av ofrivilligt barnlösa par. Inom området för blastocystodling och frysning av blastocyster är vi pionjärer i Sverige.

Sedan den 1 april utför vi insemination med donerade spermier även på ensamstående kvinnor. IVF Sverige har en dedikerad e-postadress för er som vill veta mer om behandlingen. Varmt välkommen att kontakta oss på falun@ivfkliniken.se

Läs mer

Stämmer detta på er?

  • Har genomgått minst två fullständiga IVF-försök med återföring av embryon utan resultat
  • Haft 8-10 ägg vid äggplock
  • Man med spermier i sitt prov
  • Bosatta i Sverige

Då kan ett deltagande i vår forskningsstudie med kromosomanalys av embryon (s k preimplanatation genetic screening – PGS) vara ett alternativ.

Läs mer

Time-Lapse är en teknik där vi kameraövervakar embryons utveckling med 10-20 minuters intervaller. Embryona är känsliga för störningar i odlingsmiljön och EmbryoScopet möjliggör en så ostörd miljö som möjligt samtidigt som våra embryologer kan titta på viktiga detaljer i embryoutvecklingen. Se vår film här.

Läs mer