Välkommen till IVF-kliniken Falun

Våra kännetecken är professionellt bemötande och god omvårdnad. IVF-kliniken Falun har lång erfarenhet av omhändertagande av ofrivilligt barnlösa par. Inom området för blastocystodling och frysning av blastocyster är vi pionjärer i Sverige.

Är du intresserad av din fertilitet? Då kanske du vill delta i vår hälsovetenskapliga undersökning om fertilitetsrådgivning och förebyggande av infertilitet (ofrivillig barnlöshet).

Läs mer

Landstinget i Dalarna har godkänt landstingsfinansierade inseminationsbehandlingar för par (heterosexuella och samkönade) och ensamstående kvinnor. Det innebär att vi på IVF-kliniken Falun enligt patientlagen kan ta emot patienter från hela landet.

Läs mer

Time-Lapse är en teknik där vi kameraövervakar embryons utveckling med 10-20 minuters intervaller. Embryona är känsliga för störningar i odlingsmiljön och EmbryoScopet möjliggör en så ostörd miljö som möjligt samtidigt som våra embryologer kan titta på viktiga detaljer i embryoutvecklingen. Se vår film här.

Läs mer