Välkommen till IVF-kliniken Stockholm

IVF-kliniken Stockholm är en privat IVF-klinik som sedan år 2000 har hjälpt par till sitt efterlängtade barn. Förutom goda behandlingsresultat lägger vi stor vikt vid personligt bemötande och omsorg om varje enskilt par och dess unika situation. Omhändertagandet är helt enkelt en viktig del i en framgångsrik behandlingsprocess.

Läs det senaste numret av vår tidning Livfullt!

Läs mer

IVF-kliniken Stockholm är belägen mittemot S:t Görans sjukhus på Kungsholmen. Vi utför fertilitetsutredningar vid och IVF-behandlingar utan krav på remiss med korta väntetider. IVF-kliniken Stockholm är godkänd av Stockholms läns landsting för IVF-behandling. Det innebär att ni som patienter har möjlighet att åberopa vårdgarantin för att genomföra IVF-behandling på vår klinik.

Läs mer
  • Har ni genomgått minst två fullständiga IVF-försök med återföring av embryon utan resultat
  • Hade ni minst 8-10 ägg vid äggplock
  • Man med spermier i sitt prov
  • Ni är bosatta i Sverige

Då kan ett deltagande i vår forskningsstudie med kromosomanalys av embryon (s k preimplanatation genetic screening – PGS) vara ett alternativ. För mer information klicka här.

Läs mer