Välkommen till IVF-kliniken Umeå

IVF-kliniken Umeå utför cirka 750 IVF-behandlingar per år. Genom vårt samarbete med kvinnokliniken vid Norrlands Universitetssjukhus kan vi erbjuda behandling med donerade spermier. Vi är även den enda privata klinik i Sverige som kan erbjuda behandling med donerade ägg.

Vi behöver ständigt nya äggdonatorer och spermiedonatorer. IVF-kliniken Umeå medverkar vid den nationella donationsveckan för att försöka synliggöra bristen på donatorer. Donationsveckan är planerad till 7 – 13 oktober, under vecka 41.

Läs mer

Sedan den 1 april utför vi insemination med donerade spermier även på ensamstående kvinnor. IVF Sverige har en dedikerad e-postadress för er som vill veta mer om behandlingen. Varmt välkommen att kontakta oss på umea@ivfkliniken.se!

Läs mer
Läs mer

Läs den digitalt här.

Läs mer