Time-Lapse till alla kliniker inom IVF Sverige

2 mars, 2017

I år inleds en stor satsning på time-lapse inom IVF Sverige och redan nu under våren kommer vi att ha time-lapseutrustning på alla våra åtta kliniker. Metoden innebär att embryona fotograferas var tionde minut i mikroskop för att vi ska kunna följa deras utveckling och utifrån den information vi får, välja embryo för återföring. På så vis behöver personalen i laboratoriet inte ta ut de övervakade embryona ur sina inkubatorer och därmed ej heller störa dem för att kunna observera utvecklingen. Samtidigt inleds en stor studie i vårt forskningsbolag där vi ska ta reda på om och hur time-lapse kan förbättra graviditetsresultaten.

Tillbaka