Optimering av separationsteknik för spermier

29 september, 2017

För närvarande pågår en studie där vi jämför två produkter för spermieseparation. Separation av rörliga och befruktningsdugliga spermier från sperman är en viktig del av laboratorieprocessen vid provrörsbefruktning (in-vitro fertilisering, IVF). Vilken separationsmetod som används kan ha stor betydelse för processens effektivitet samt utfallet av befruktningen och därmed behandlinge.
Det är viktigt för laboratoriet att kunna vidareutveckla sina metoder vilket innebär ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete.

 

Tillbaka