Nu är vi HBTQ-diplomerade!

19 oktober, 2017

För oss är det viktigt att alla våra patienter känner att de blir behandlande med respekt och känner sig välkomna. Som ett led i detta har vår personal genomgått en utbildning anordnad av Västerbottens läns landsting och blivit HBTQ- diplomerade.

Utbildningen omfattar grundläggande normkritik och kunskap om homosexuellas, bisexuellas, transpersoners livsvillkor samt om personer som identifierar sig som queer: hbtq-kunskap. Utbildningen syftar till att sprida kunskap och förståelse för hbtq-personer specifika situation och att förbättra livsvillkoren för denna grupp.

Utbildningen har pågått under ett halvår och avslutades i oktober 2017. Innehållet i utbildningen omfattade bl a begreppsgenomgång, diskussioner kring normer och hur de påverkar oss alla, diskriminering och privilegier, hbtq-personers hälsosituation och livsvillkor samt lagstiftning och hbtq-historia. Som ett ytterligare led i detta kommer uppföljning och fördjupningsarbeten ordnas en gång per termin.

 

Tillbaka