Blanketter

Inför första besöket vill vi att du och din partner skriver ut och fyller i en hälsodeklaration och skickar in till kliniken. Det är viktigt att ni även bifogar ett kortfattat personligt brev där ni beskriver er situation samt vad ni önskar hjälp med; konsultation, infertilitetsutredning eller IVF-behandling.

Hälsodeklaration

Samtycke ska fyllas i och skrivas under av mannen/registrerade partnern/sambon. Skriv ut i hemmet och ta med till kliniken alternativt skriv samtycke i receptionen på behandlingsdagen.

Samtycke IVF-behandling : skriv ut, fyll i och ta med alternativt skriv samtycket i receptionen på behandlingsdagen.

Samtycke Insemination (AID) skrivs i receptionen på behandlingsdagen.

Observera! Vid donationsbehandlingar gäller ett annat samtycke som ni får på kliniken.

 Behandlingsrapport
Graviditetsrapportering

Om du har varit här på IVF-kliniken Umeå och vill beställa journalkopior önskar vi få en skriftlig begäran. Skriv ut och fyll i blanketten nedan. Observera att båda i paret ska skriva under om kopior på både kvinnan och makens/partnerns/sambons journal önskas.

Patientmedgivande vid beställning av  journalkopior