Fertilitetsbevarande åtgärder

Vissa medicinska behandlingar medför risk för nedsatt spermieproduktion hos mannen eller nedsatt äggstocksfunktion hos kvinnan, med infertilitetsproblematik efter avslutad behandling. Det kan därför finnas behov av att tillvarata spermier, oocyter, embryon eller äggstocksvävnad innan en sådan behandling påbörjas.

Exempel på behandlingar som kan nedsätta spermie- eller äggstocksfunktionen är behandling med cellhämmande medel och strålbehandling. De vanligaste sjukdomarna där dessa behandlingar kan behöva användas är testikelcancer, bröstcancer, malignt melanom, cervixcancer, non-Hodgkins lymfom och leukemi.

Män som ska genomgå t.ex. en cancerbehandling kan få långvarig eller permanent påverkan på spermieproduktionen eller sädesuttömningsfunktionen. I sådana fall kan vi erbjuda nedfrysning av spermier. Längre fram kan dessa användas till insemination eller provrörsbefruktning. Vanligtvis lämnar patienterna ett prov till nedfrysning.

Följ länkar nedan för mer information:

Information för patienter

Information för vårdpersonal

Läs mer på Vävnadsrådets sida