IVF-lab

IVF-kliniken Umeå strävar kontinuerligt efter att ligga i teknikens framkant inom assisterad reproduktiv teknologi för att ge våra patienter de bästa förutsättningar att lyckas.

IVF-laboratoriet är klinikens ”hjärta”. Här sammanförs levande celler, dvs ägg och spermier till embryon, som måste få bästa miljö och omvårdnad under en kritisk period av utvecklingen. I laboratoriet är vårt främsta mål att embryona odlas i bästa fysiologiska miljö. Ett exempel på detta är användningen av senaste teknikinkubatorer som ger låg syrgashalt vilket är viktigt för att erhålla god embryoutveckling. Vi sätter ett stort värde på att vara flexibla och att ge alla embryon bästa möjliga odlingsbetingelser. Du träffar oss vid ägguttag och embryoåterförande.

Ett just nu pågående projekt är vitrifikation av obefruktade ägg.