IVF Research Sweden AB

IVF Research Sweden är ett helägt dotterbolag och varumärke inom IVF Sverige. Forskningsbolaget har tillkommit för att underlätta och samordna forskningen inom koncernen.

Den övergripande målsättningen med forskningsbolaget är att förbättra graviditetsresultaten, att minska biverkningar och komplikationer samt att förenkla behandlingsrutinerna för våra patienter. En annan viktig målsättning för IVF Research Sweden är att genom samordning och utbyte kontinuerligt öka kompetensen vid de olika klinikerna.

Forskningsbolaget anordnar också kurser och utbildningstillfällen för specialister och blivande specialister inom gynekologi och obstetrik.

Forskningskultur

En IVF-behandling är en lång kedja av händelser – alltifrån det första planeringsmötet med paret till att behandlingen avslutas med ett graviditetsultraljud – där varje åtgärd/möte är betydelsefull. Forskning och utveckling kan beröra varje del av denna process från vårdrelaterade frågor till medicinska frågor såsom hormonstimulering och processer på laboratoriet såsom odling och bedömning av embryon.

Inom koncernen finns en stark forskningskultur. Här finns läkare som har arbetat med forskning inom IVF sedan början av 1980-talet. Vid varje klinik inom koncernen finns dessutom läkare med forskarutbildning varav några är knutna till universitetskliniker som docent och handledare. Vid några kliniker finns embryologer med forskarutbildning och även forskningssköterskor och barnmorskor med erfarenhet av kliniska prövningar.

Varje klinik inom koncernen är ISO-certifierad och en klinik har dessutom ett ackrediterat laboratorium.

Forskningsbolagets styrelse

Ordförande: Håkan Wramsby, docent i obstetrik & gynekologi
Håkan har arbetat med IVF sedan början av 1980-talet, först vid Malmö allmänna sjukhus, sedan vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Håkan startade 1986  tillsammans med Per Sundström Curakliniken i Malmö och tillsammans med Steffan Lundberg IVF-kliniken Stockholm år 2000.

E-post: hakan.wramsby@ivfsverige.se

VD: Staffan Nilsson, docent i obstetrik & gynekologi
Staffan har arbetat med IVF sedan 1989 då han med Urban Waldenström grundade IVF-kliniken Falun där han även är verksamhetschef och läkare. Staffan är också adjungerad professor vid Uppsala Universitet och tidigare chef för Kvinnosjukvården i Falun.

E-post: staffan.nilsson@ivffalun.se

Forskningschef: Torbjörn Hillensjö, docent i obstetrik & gynekologi
Torbjörn har arbetat med IVF sedan början av 1980 talet, först vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och sedan vid Huddinge Universitetssjukhus, och var del av det team som 1982 ledde till att det första IVF-barnet i Sverige föddes. Mellan 1996 och 2012 arbetade Torbjörn som läkare vid Fertilitetscentrum Göteborg.

E-post: torbjorn.hillensjo@fcgbg.se