Specialistkompetens inom fertilitetsbehandlingar

Liviogruppen är Nordens största grupp av kliniker inom fertilitetsbehandlingar med nio IVF-kliniker, två barnmorskemottagningar, en barnavårdscentral och en egen ägg- och spermiebank. Livio bedriver också egen forskning genom Livio Research AB.

Vi på Barnmorskemottagningen Livio Kungsholmen har mångårig erfarenhet av par och ensamstående patienter som genomgått fertilitetsbehandlingar som till exempel IVF och ägg- och spermiedonationsbehandlingar. Förutom vår kliniska kompetens inom dessa områden vet vi också att många upplever en lite större oro under graviditeter genom fertilitetsbehandling. Under en fertilitetsbehandling med täta kontroller och uppföljningar kan senare de relativt få besöken hos mödravården ibland kännas för glesa. Vi har stor förståelse för detta och finns här för er. Med vår långa erfarenhet vet vi att alla är unika och behöver individuell behandling för att uppnå bästa möjliga resultat. Detta gäller både den medicinska behandlingen och det personliga omhändertagandet.

Varmt välkommen att kontakta oss!