Anonymitet

När du kontaktar oss för att bli donator krypteras din identitet och dina personuppgifter skyddas av Livio Egg and Sperm Bank. Det kommer till exempel inte att finnas uppgifter om att du är donator i din vanliga läkarjournal eller på andra ställen utöver hos oss.

Det är viktigt att du är anonym, och lagen är till för att skydda barnets rätt att själv välja, vid mogen ålder, om det önskar att ta reda på sitt genetiska ursprung. Därför ska inte de blivande föräldrarna, eller någon annan, kunna ta reda på donatorns identitet. Det är således även av yttersta vikt att du inte informerar andra än dina närmaste om att du är donator och att du inte publicerar information som kan härledas till din donation i till exempel sociala medier eller andra forum.

Lagen innebär att donatorn kan bli kontaktad av barnet i framtiden. I de fall där det skulle bli aktuellt kommer Livio Egg Bank alltid att kontakta dig innan, så att du är förberedd.

Här kan du ansöka om att bli äggdonator!