Hormonstimulering och ägguttag

När du bestämmer dig för att donera ägg är det viktigt att du är helt informerad om vad det innebär.

En man producerar spermier under hela sitt liv och kan därför donera regelbundet. En kvinna är född med cirka 300 000 omogna ägg. När hon går in i puberteten och hennes menstruationsperiod börjar, mognar och lossnar ett ägg varje månad tills hon når klimakteriet.

För att få flera ägg för donation måste vi stimulera dina äggstockar med ett hormon som kallas FSH. Äggen tas ut i ett enkelt ingrepp för att senare användas för donation i en in vitrofertiliserings-behandling (IVF). Under ägguttaget får du en smärtstillande medicin för att motverka eventuellt obehag. Normalt tar ägguttaget ca 10-20 minuter och därefter vilar du en timme och kan sedan lämna kliniken.

Vi väljer en mildare form för hormonstimulering med få biverkningar. Du kommer att få din menstruation 1-2 veckor efter ägguttag och därefter kommer din menscykel att vara som vanligt. Behandlingen kommer inte att påverka din fertilitet eller dina framtida möjligheter till graviditet.