Vad testas jag för?

Det är viktigt att alla donatorer är friska. Därför undersöker vi alla våra donatorer innan de godkänns. Denna screening består av ett samtal, smittprov, genetiska tester och en medicinsk undersökning.

Följande undersökningar görs i ditt blod:

Smittsamma sjukdomar

 • HIV I/II
 • HTLV I/II
 • Hepatit B
 • Hepatit C
 • Syphilis
 • Klamydia
 • Gonorre

Genetiska tester

 • Fragile X
 • Thalassamia
 • Sickle Cell Disease
 • Cystisk Fibros (CF)
 • Spinal Muskelatrofi (SMA)
 • Ärftlig dövhet (GJB2)
 • Kromosomanalys

Ungefär sex månader efter din första donation tas nytt smittprov (HIV I/II, HTLV I/II, Hepatit B, Hepatit C och Syfilis). Under tiden förvaras äggen i karantän för att säkerställa att inga eventuella smittade äggceller ska användas. Så snart vi har fått provsvaren och säkerställt att de inte visar på någon form av smitta görs äggen tillgängliga för donation.