Blanketter

 

Här finner du ett antal blanketter som du kan behöva fylla i. Blanketterna kan skrivas på nätet, annars skrivas ut och fyllas i och lämnas till oss på kliniken tillsammans med giltig legitimation.

Inför Nybesök

Inför provrörsbefruktning (IVF/ SR-IVF/ Äggdonation/ Dubbeldonation)

Inför tining och återföring av frysförvarade embryon

Inför insemination med partners (AIH) eller donerade spermier (AID)

Samtycke för att frysa in spermier

Samtycke för att frysa in ägg

Efter födsel

Tala om för oss hur det gick.

Vill du/ni inte ha kvar sparade embryon, ägg eller spermier i Livios frys?