Övriga behandlingar, undersökningar och prover

Insemination (makeinsemination)

10 000 kr

Ultraljud inför insemination

1 500 kr

Ovulationsstimulering

3 000 kr (1 500 kr/ultraljud)

Spermaprov

1 500 kr

 

Telefonsamtal till läkare

500 kr

Samtal läkare på kliniken

1 500 kr

Provtagning hormonprov (utanför IVF)

300 kr + Analyskostnad

Tolk

Kostnad för tolk betalas av patienten själv.

800-3000 kr/tim

Beställning Film/bild på embryo, journalkopior

300 kr