MikroTESE

Sedan flera år tillbaka har man på Livio i Göteborg kunnat erbjuda MikroTESE, vilket är den mest avancerade och effektiva metoden att finna spermier hos män med avsaknad av spermier i sädesvätskan (azoospermi).

Metoden används i de svåraste fallen av manlig infertilitet där man inte lyckats vid nålaspirationsteknik (TESA eller PESA). Med hjälp av ett operationsmikroskop kan lämplig testikelvävnad plockas ut vilket skiljer MikroTESE från övriga metoder där man blint samlar upp testikelvävnad. I översiktsartikeln som publicerats i Läkartidningen kan du läsa mer bl.a. om metoden och behandlingsresultat såsom också i Upsala Journal of Medical Sciences.

I samband med att man letar efter spermier i testikelvävnaden tas ägg ut hos kvinnan. Finner man spermier används dessa till att befrukta äggen med mikroinjektion (ICSI), och ibland är det möjligt att frysförvara återstående spermier.

Årligen utförs ett 40 -tal MikroTESE operationer på Livio i Göteborg. Med detta är vi den klinik i Sverige med störst erfarenhet av metoden. Chansen att hitta spermier är i dessa svåra fall cirka 50 procent. Finner man spermier är resultaten för att uppnå graviditet och få barn jämförbara med sedvanlig IVF behandling.

IVF med MikroTESE – Steg för steg

  • Kontakta oss för rådgivning.
  • En av våra barnmorskor ringer upp och hjälper dig att få svar på dina frågor och funderingar. Har du och din partner gjort utredning och/eller behandling på annan klinik ombeds ni att skicka oss era journalkopior.
  • När vi tagit emot och bedömt era journaler så hör vi av oss och bokar tillsammans en tid för konsultation.
  • Vid konsultationen går ni tillsammans med läkaren igenom era journaler, nuvarande hälsostatus och ni får information om själva operativa ingreppet.
  • I god tid planerar ni de olika stegen i behandlingen tillsammans med vår TESE-koordinator/barnmorska.
  • Utöver det kirurgiska ingreppet så ser behandlingsstegen ut som vid en vanlig IVF: Hormonstimulering av äggstockarna, MTESE-operation, Ägguttag, Befruktning (med ICSI-metod) och embryoodling, Embryoåterföring, Graviditetstest.

Välkommen att kontakta oss för frågor, rådgivning och tidsbokning på telefon 031-710 46 00 eller via vårt kontaktformulär.