Mer info om ED -äggfrysning

Eventuella risker/nackdelar med äggfrysning

Det är viktigt att du är medveten om att kliniken inte kan garantera att dina äggceller har god kvalitet som kan befruktas och bli till en graviditet. Nedfrysning/upptining av äggceller är fortfarande en relativt ny teknik och även om tusentals barn redan är födda kan vi inte klart säga att tekniken är helt säker innan långtidsuppföljningar är gjorda.

Vilken betydelse har åldern?

Det är kvinnans ålder vid nedfrysning av ägget som påverkar resultatet och inte åldern vid själva embryoåterförandet längre fram. Åldersfaktorn är speciellt betydelsefull för de kvinnor som är äldre än 35 år eftersom man då ser en snabbare nedgång av såväl antalet äggceller som deras kvalitet och livskraft. Vår rekommendation är att man ska vara yngre än 38 år för att frysa äggceller. Vi kan heller inte rekommendera behandling för yngre kvinnor med kraftigt nedsatt äggreserv eftersom det kan bli mycket kostsamt att få ihop ett rimligt antal äggceller för frysförvaring.

Nedfrysning av äggceller – passar det mig?

Utredning av din äggreserv tillsammans med din ålder och andra medicinska förutsättningar avgör vad vi kan erbjuda. Om du bedöms väl lämpad för äggfrysning kan den första nedfrysningsproceduren av äggceller starta redan 2-4 veckor efter utredning.

Nödvändiga undersökningar före start

Före behandling måste man alltid komma för en konsultation med en av våra specialistläkare för information och utredning av din äggreserv. Man ska också träffa en barnmorska för samtal om hälsa samt genomgång av injektionsteknik.

Hur går behandlingen inför äggfrys till?

Proceduren är mycket lik den som sker vid traditionell IVF- behandling. Med hjälp av dagliga hormoninjektioner stimuleras äggstockarna. Stimuleringen kontrolleras med ultraljud och därefter görs ägguttaget i lokalbedövning. Äggcellerna fryses samma dag.

Läkemedelskostnader

Medicinerna ingår inte i läkemedelsförmånen. Beräknad kostnad för en behandling är ca 10 000 kronor.

Hur länge kan mina äggceller frysförvaras?

Än så länge finns ingen lagstiftning om hur länge äggceller får vara frysta. Äggcellerna fryses i flytande kväve ner till -196° där all celldelning avstannar. Hur länge de varit frysta påverkar därför inte resultatet.

Hur går behandlingen till när man sen vill försöka bli gravid?

Behandling kan ske i naturlig cykel eller med hjälp av hormontabletter. De nedfrysta äggcellerna tinas upp och man utför sen mikroinjektion med spermier. Vid lyckad befruktning och embryoutveckling återförs ett embryo efter 2-5 dagar till livmodern.

Hur stor är chansen att lyckas?

Kvinnans ålder vid nedfrysning av äggceller är den faktor som spelar störst roll för chansen att lyckas. På de kliniker i världen där metoden är etablerad är resultaten jämförbara med vanlig IVF.

Lagstiftning och regelverk

I Sverige finns än så länge ingen lagstiftning inom området ”äggfrysning”. I väntan på detta sätter vi upp egna riktlinjer (som alltså senare kan komma att ändras). Man får inte ha fyllt 40 år när man fryser ner sina äggceller och får inte ha fyllt 45 år vid embryoåterförandet.

Innan behandlingen påbörjas måste du läsa och fylla i ett samtycke, ett juridiskt kontrakt där bestämmelser för förvaring och utnyttjande av äggcellerna avtalas.

Säkerhet

Fram tills idag har flera tusen barn fötts i världen efter äggfrysning/tining. Dessa har inte skiljt sig från barn födda efter vanlig IVF eller från spontana graviditeter.

Hur går jag vidare?

Om du önskar frysa ned dina äggceller på Livio Fertilitetscentrum Gärdet eller om du önskar få mer information om vad vår klinik kan erbjuda är du välkommen att beställa tid för konsultation och rådgivning.