Psykosocial utredning

Psykosocial utredning/bedömning inför behandling med donerade könsceller.

Vid donationsbehandlingar med ägg och spermier måste, enligt lag, en psykosocial bedömning hos en beteendevetare eller psykolog göras, oftast med ett eller två samtal innan behandling kan genomföras. Detta kallas för “psykosocial bedömning/psykosocial utredning”.

För den som önskar bli förälder genom donation kan samtal i den psykosociala utredningen för den särskilda prövningen upplevas som påfrestande. Våra beteendevetare/psykologer arbetar utifrån principen att ett respektfullt och inkännande bemötande samt information om syftet med utredningen är av grundläggande betydelse i samtalen.

Utredningen görs med ett starkt barnperspektiv, för det kommande barnets trygghet och harmoniserar med FN-konventionen om barns rättigheter – artikel 3 – om att barnets bästa ska komma i första rummet.

I de fall behandlingen behöver en psykologisk bedömning innan, kan du boka en tid själv hos någon av följande nedan.

Gunilla Sydsjö
Professor, leg. psykoterapeut
Artillerigatan 28 C
Stockholm
gunilla.sydsjo@gmail.com
0709-92 53 95

Charlotte af Ekenstam
Leg. psykolog
Mariatorget 1 A
Stockholm
caepsykolog@gmail.com
0763-27 41 79

Annika Mörner
Leg. psykolog och leg. psykoterapeut
Upplandsgatan 49
Stockholm
annika.morner@gmail.com
0737-08 69 78

Magnus Sjöström
Socionom och leg. psykoterapeut
Timmermansgränd 3
Stockholm
magnus@systemicstockholm.se
0709-85 51 53