IVF-behandling och läkarbesök

Priserna gäller från februari 2024

Läkarbesök

– Nybesök (kostnader för blodprover kan tillkomma) 3.000 kr
– Nybesök + AMH 3.600 kr
– Telefonkonsultation läkare 3.000 kr  

(**Bokat besök skall avbokas/ombokas med minst 24 tim framförhållning annars debiteras besöket 1.000 kr. Uteblivet besök debiteras med halva priset. Gäller även telefonkonsultation).

Kostnader för behandlingar

Provrörsbefruktning (IVF)

– Standard IVF eller ICSI (mikroinjektion) 45.000 kr
* Nedfrysning av embryon, se nedan

PESA/TESA

– IVF med ICSI + spermieaspiration, exkl PAD 54.500 kr
– Om P/T behöver göras vid beredskap, tilläggskostnad 9.500 kr
– Eventuell nedfrysning av spermier samt 1 års förvaring 4.250 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.250 kr/år
– Nedfrysning av embryon, se nedan
– PAD 1.600 kr

Micro-TESE

– IVF med ICSI + öppen testikelbiopsi 81.000 kr (ingen återbetalning)
– Eventuell nedfrysning av spermier samt 1 års förvaring 4.250 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.250 kr/år
– Nedfrysning av embryon, se nedan

Om inga spermier påvisas och man önskar frysa äggen
– Nedfrysning av ägg samt 1 års förvaring 4.250 kr
– Förvaring av ägg från 2:a året 3.250 kr/år

Paket

– Engångskostnad för upp till 2 IVF-behandlingar för kvinnor < 35 år, 65.500 kr
   Se separat avtal

 – Engångskostnad för upp till 3 IVF-behandlingar för kvinnor < 39 år, 90.000 kr
    Se separat avtal

– Engångskostnad för upp till 3 IVF-behandlingar 39-41 år, 94.000 kr
   Se separat avtal

Nedfrysning av embryon

– Nedfrysning av embryon, 4.250 kr
* Förvaring av embryon åren 2-10 år, 3.250 kr/år

Reaktivering

Reaktivering inför IVF-behandling och frysåterförande 3.500 kr

Frysembryotransfer (frys-ET)

– Återförande av frysförvarade embryon som tinats från en tidigare IVF-behandling 23.500 kr
(betalas efter ET)

 

Betalning skall ske senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid IVF-behandling skall betalning ske före ägguttaget. Faktura skickas ut vid behandlingsstart. Ev kostnad för provtagning och ultraljud som sker på annan ort ingår ej i behandlingsavgiften. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.