Om oss

Välkommen till Livio Umeå

Sedan 2002 bedriver vi vår framgångsrika och uppskattade fertilitetsklinik vid Norrlands universitetssjukhus. Livio Umeå utför ca 850 IVF-behandlingar per år och har en framgångsrik donationsverksamhet med äggdonationsbehandlingar, IVF- och inseminationsbehandlingar med donerade spermier.

Vår huvuduppgift är att genom trygghet, kontinuitet och kvalitet ge våra patienter den bästa möjliga fertilitetsvården och de bästa behandlingsresultaten. Ca 70% av de som genomgår IVF-behandling har uppnått en graviditet inom ramen för tre försök. För några patienter lyckas dock inte behandlingen även om flera försök görs. På Livio Umeå lägger vi därför också mycket stor vikt vid uppföljning, rådgivning och utvärdering i de fall behandlingen inte lyckats.