Ägg/spermiedonation behandling

Nedanstående priser gäller från 1 april 2023.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Eventuella  läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften. Vid transport av könsceller tillkommer transportkostnad samt administrativ avgift.

Utredning/konsultation inför behandling med donerade könsceller

1 500-7 500 kr

Insemination med donerade spermier inkl. hormonstimulering (AID)

20 000 kr

Avtal Insemination med donerade spermier inkl. hormonstimulering (AID)

42 000 kr

IVF-behandling med donerade spermier inkl. hormonstimulering

56 000 kr*

Avtal IVF/ICSI-behandlingar med donerade spermier, kvinna till och med 38 år

103 000 kr

Avtal IVF/ICSI-behandlingar med donerade spermier, kvinna 39 år till och med 41 år

110 000 kr

IVF-behandling med frysta äggceller, donerade spermier

43 000 kr*

 

Infrysning av embryon

4 000 kr

Årlig frysförvaringsavgift embryon år 2 – 10

3 000 kr

Äggdonationsbehandling

102 000 kr

Dubbeldonation, IVF-behandling med donerade spermier och ägg

112 000 kr

Återföring av frysförvarade embryon

22 000 kr

 

*Not: Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas har paret ett tillgodohavande på 75% av betalad behandlingskostnad om inte ägguttag kan göras eller 25% om ingen embryoåterföring kan göras. Tillgodohavandet baseras på priset för den enskilda IVF-/ICSI-behandlingen eller IVF-behandling i ostimulerad cykel, ej övriga eventuella tjänster som paret kan ha nyttjat. Avgift för infrysning och frysförvaring av embryon tillkommer.

Allmänna villkor

Behandlingsavtal skall godkännas av läkare efter medicinsk bedömning.

Med IVF-behandling avses uthämtande av ägg, befruktning och återförande av befruktade ägg (embryon). Om behandlingen avbryts, se ditt avtal. IVF-behandling inkluderar normala ingrepp i samband med provrörsbefruktning. Åtgärder som inte inkluderas är exempelvis operativt uthämtande av spermier ur testikeln (PESA/TESE).

Betalningsvillkor: betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum. Faktura skickas vid stimuleringsstart. Vid provrörsbefruktning ska betalning ske före äggaspiration.  Eventuell kostnad för provtagning och ultraljud som sker på annan ort ingår ej i behandlingsavgiften.  Alla kostnader för medicinering i samband med hormonstimulering betalas av patienten. Dessa kostnader täcks till viss del av högkostnadsskyddet för dig som är ansluten till svenska försäkringskassan.

Vi tar ej emot kontanter.