Patientundersökning Kungsholmen

17 Sep 2021

Att tro är inte detsamma som att veta! Dina upplevelser som patient är viktiga för oss och vi vill gärna veta vad du tycker!

Vi hoppas att du vill delta i KUPP-enkäten (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) som vi genomför under perioden 15/9 -15/12 tillsammans med alla övriga IVF-kliniker i Sverige.

Du som genomgår IVF-behandling eller insemination kommer att tillfrågas om du vill fylla i en webenkät. Undersökningen är helt anonym och bearbetas av ett externt företag. Svaren kommer att sammanställas och ge oss viktig information om inom vilka områden vi håller god kvalitet respektive vilka vi kan förbättra. En öppen jämförelse mellan alla kliniker kommer också att presenteras.