Kvalitet ur patientens perspektiv – KUPP

11 Nov 2022

KUPP är en patientenkät som används flitigt inom vården i Sverige. Landets IVF-kliniker (både offentliga och privata) använder en variant, IVF-KUPP.

KUPP undersökningen som utfördes 2021-2022 är nu publicerad för öppna jämförelser på Q-IVFs hemsida. Våra resultat sticker ut och vi har en hög svarsfrekvens med ett stort antal patienter som svarat vilket gör att siffrorna går att lita på. Det gläder oss att våra patienter tagit sig tid och att vi fått så mycket positiv feedback. Vi är stolta över att ligga bland de bästa i alla kategorier och särskilt avseende med medicinska vården, information och bemötande. Gå gärna in och se de öppna jämförelserna här:

KUPP-Resultat

Ny mätning kommer ske i början av våren 2023