Vår historia

I början av 2000-talet var provrörsbefruktning fortfarande en medicinsk verksamhet som agerade i det tysta. Med ändrade livsstilsfaktorer och ett allt senare barnafödande ökade den allmänna efterfrågan på IVF allt mer. Den offentliga sjukvården hade däremot inte resurser att hjälpa alla ofrivilligt barnlösa par och väntetiderna kunde vara flera år.

IVF-kliniken Stockholm AB, numera Livio AB, grundades 2000 av med dr Steffan Lundberg och docent Håkan Wramsby för att öka tillgängligheten till provrörsbefruktning i Stockholmsområdet. Genom åren har ökad tillgänglighet, förenklade behandlingsprocesser för patienterna samt spridning av den senaste IVF-kompetensen i Sverige varit ledstjärnan för ägare och grundare.

Koncernen genomför idag ca 8500 IVF-behandlingar på nio kliniker i Sverige, Norge och Island vilket innebär att Liviogruppen idag är den största aktören i Norden inom assisterad befruktning och reproduktionsmedicin.

Tidslinje

 • 2000 IVF-kliniken Stockholm AB grundas.
 • 2002 IVF-kliniken Umeå vid Norrlands universitetssjukhus med donationsprogram övertas.
 • 2003 IVF-kliniken Cura i Malmö blir del av gruppen.
 • 2008 Stiftelsen Promobilia som stöder utveckling av tekniska hjälpmedel till funktionsnedsatta blir delägare.
 • 2008 IVF-kliniken Falun med en välutvecklad organisation för distansbehandling förvärvas.
 • 2008 Verksamheten fördubblas genom förvärvet av välrenommerade Fertilitetscentrum med kliniker i Göteborg och Stockholm.
 • 2008 IVF Research Sweden (numera Livio Research) startas upp.
 • 2011 IVF-kliniken Stockholm AB ändrar namn till IVF Sverige AB.
 • 2012 IVF-kliniken Öresund förvärvas och bildar tillsammans med IVF-kliniken Cura den nya kliniken IVF-kliniken CuraÖresund
 • 2014 IVF Sverige förvärvar IVF-klinikken Oslo som är en av de äldsta och ledande klinikerna i Norge
 • 2016 IVF Sverige startar IVF-klíníkin Reykjavík på Island. Kliniken startas i samarbete med framstående namn inom reproduktionsmedicin som tidigare varit verksamma vid Art Medica-kliniken i Reykjavik
 • 2017 IVF Sverige AB förvärvar del av IVF-gruppen vid Sophiahemmet.
 • 2018 IVF Sverige, Fertilitetscentrum Göteborg och Stockholm och IVF-kliniken i Falun, Malmö, Umeå, Stockholm, Oslo och Reykjavik byter namn på alla verksamheter till det gemensamma Livio.
 • 2019 Livio Egg and Sperm Bank etableras i Sverige och inleder framgångsrik rekrytering av nya donatorer i syfte att  avsevärt korta väntetiderna för donationsbehandlingar initialt i Sverige.
 • 2020 Livio Egg and Sperm Bank Iceland etableras.